Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Bor, D. Tycová, M. Rybák, L. Vacek, T. Purman
Hosté: M. Prášil, J. Ruda

Program

 1. Sestavení VV JčKAS po volbách
 2. Valná hromada JčKAS - závěry, kontrola usnesení z VH
 3. Kandidatura Valná hromada ČAS
 4. Příprava LODM, soustředění, nominace
 5. Soutěže rok 2009
 6. Určení HR a TD na utkání v kraji
 7. Hodnocení KPJ v hale 2009, hodnocení MČR
 8. Různé
 1. Ve smyslu schváleného statutu krajského atletického svazu podle odst. 9 čl. XIV Stanov Českého atletického svazu ze dne 7. dubna 2001. Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy nebo místopředsedů, předsedy soutěžní komise, předsedy komise rozhodčích, předsedy trenérské a metodické komise, hospodáře, zapisovatele a dalších členů.
  Výkonný výbor
  Pavel Novák - předseda
  Rybák Michal - místopředseda a předseda soutěžní komise
  Vacek Ludvík - předseda komise rozhodčích
  Ing. Tycová Dagmar - hospodářka
  Mgr. Bor David - sportovní centrum mládeže - nominace
  Purman Tomáš - mládež, PR, SŠP, školy
  Ing. Tipka Václav - člen výboru a statistik
  Zapisovatel - zatím neurčen
  Členové s hlasem poradním
  Prášil Milan - revizor
  Předseda trenérské a metodické komise­ - zatím neurčen
 2. Valná hromada JčKAS proběhla v souladu s Jednacím řádem valné hromady JčKAS, pro příště je však nutné vyvarovat se některých drobných vad, zejména písemných informací pro zvýšení důvěry veřejnosti a kontrolních orgánů. Velmi mrzí pak neúčast 3 členů VV, zvážit posuny VH na březen, po jarních prázdninách. Také je nutné upravit počty mandátu z HR za oddíly, ve smyslu statutu. Kontrola plnění usnesení z VH, splněno z části z důvodů dovolené a nemoci, bude dokončeno k 1. 4. 2009.
 3. Předseda přednesl informaci z www. atletika. cz. Navržení kandidáti pro volbu na valné hromadě ČAS. Kandidát na předsedu soutěžní komise J. Ruda, byl hostem VV a přednesl svoje představy o práci. Dále VV JčKAS oslovili tito kandidáti: J. Topinka na předsedu ekonomické komise, L. Kňákal na předsedu organizační komise, L. Kárský na místopředsedu ČAS a J. Klesnil předsedu soutěžní komise. M. Prášil kandiduje na člena dozorčí rady.
 4. LODM Tábor 2009 - soustředění krajských reprezentačních družstev, atletika uspořádá 17. až 19. dubna 2009 v Nové Včelnici. Předběžný počet účastníků 40, sportovci/trenéři 36/4. Odpovědná osoba Rudolf Blažek, kontakt 605 524 159, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Návrh výběru bude rozeslán 31. března, návrh trenérů Blažek, Bahenská, Fleischman, Purman, Váňová, Zikmund, pokud bude trenérů více nevadí.
  Hospodářka zpracovala rozpočet na tuto akci. JčKAS hradí pouze náklady za sportovce, kteří budou nominováni na Hry IV. olympiády dětí a mládeže ČR 2009 a jejich trenéry. Jedná se zejména o tyto náklady - ubytování, stravování, nájmy, doprava, odměna trenérům.
 5. Brožura letních soutěží JčKAS 2009 je v podstatě připravena. Po několika závěrečných úpravách, zejména časového pořadu přeboru společných KPD (zkrácení) bude předána do tisku v týdnu od 31. března.
  Vklady do soutěží družstev. Oddíly složí za každé přihlášené družstvo v kategoriích vklad ve výši 2500 Kč. Za družstva v juniorské a dorostenecké a žactva kategorii je vklad 2000 Kč za každé družstvo. Vklady se zasílají nejpozději do konce dubna na účet JčKAS. Vklady budou po skončení soutěží rozpočítány jako dotace pořádajícím oddílům. Oddíly, které nezaplatí soutěžní poplatek v řádném termínu nebudou připuštěny na start I. kola soutěže.
 6. Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP na dráze 2009, podklad bude zaslán mailem do 31. března, odpovídá p. Vacek. Dále P. Vacek zpracoval aktualizaci aktivních rozhodčích, (dle připomínek oddílů) v 2008.
 7. Na příští schůze bude provedeno vyhodnocení halové sezóny.
 8. Revizor KAS připomíná: "Vzhledem k přijatým dokumentům na semináři revizorů KAS 29. 11. 08, dovoluji si požádat výbor JčKAS o projednání dokumentů a zajištění podkladů pro zpracování revizní zprávy. Projednáno a stanovena odpovědnost.

Sekretář JčKS ČSTV se obrací na nás s žádostí o spolupráci při aktualizaci webových stránek. Zkontrolujte prosím aktuálnost kontaktů u příslušného svazu a v případech změn mi prosím nahlaste správné údaje. Na stránky sdružených svazů se dostanete pomocí tohoto odkazu: http://jccstv.cz/Sdruzene/SportovniSvazy/Default.aspx.

Zaznamenal: Novák Pavel

Další schůze VV KAS se bude konat 21. 4. 2009 od 16.30 hod.