Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Bor, D. Tycová, M. Rybák, L. Vacek, T. Purman
Hosté: M. Prášil

Program

 1. Kontrola zápisu č. 2/2009
 2. Valná hromada ČAS - závěry
 3. Program financování činnosti JčKAS na rok 2009
 4. Nominace a soustředění na LODM
 5. Hodnocení KPJ v hale 2009, hodnocení MČR
 6. Soutěže KPD pro rok 2009, vklady do soutěží
 7. Určení HR a TD na utkání v kraji
 8. Různé
 1. Provedena kontrola plnění minulého zápisu č. 2/2009.
 2. Informace - Valná hromada zvolila předsedou ČAS Libora Varhaníka a místopředsedy ČAS Oldřicha Zvolánka a Jaroslava Přibáně. Předsedy komisí (a zároveň členy Výboru ČAS) se stali: organizační - Ladislav Kňákal; mládež - Vít Rus; ekonomická - Jiří Topinka; metodická - Jitka Vindušková; soutěžní - Dušan Molitoris; rozhodčích - Ludmila Pudilová. Předsedou dozorčí rady ČAS byl zvolen Miroslav Mařádek, členy dozorčí rady: Adriana Dvořáková, Jindřich Hromada, Marie Jirglová, Martin Nešvera, Ivo Polášek, Milan Prášil, Jaroslav Roubíček. Členy arbitrážní rady byli zvoleni: Ludvík Bohman, Michal Frabša, Jan Riedl, Rudolf Synek.
  Nyní je nutné prosadit do komisí také naše zástupce. Je ostudou, trochu i z naší viny, že nikdo v komisích "minulé vlády" z Jihočechů nebyl. Návrhy - komise mládeže - David Bor, komise soutěžní - Pavel Novák, komise ekonomická - Dagmar Tycová.
 3. Program financování činnosti JčKAS na rok 2009 (předkládá předseda P. Novák). Dle informace z Valné hromady nedojde ke krácení příspěvků na činnost KASu. Přesto bude výbor nadále věnovat maximální pozornost hospodárnosti činnosti JčKAS. Odpovídá - předseda.
 4. Nominaci atletů na soustředění krajských reprezentačních družstev ve dnech 17. až 19. dubna 2009 v Nové Včelnici jsme dokončili 4. 4. 2008 na VH ČAS v trenérsko-metodické schůzce (Bor, Najbrt, Novák, Purman). Za omluvené a domácí atlety bylo doplněno dalších 7 atletů. Trenérům, kteří přislíbili účast, bylo navrženo, že si na náklady oddílu mohou vzít další atlety. Výkonný výbor souhlasí s úhradou nákladů ve výši 50%, tj. 380,- Kč/osoba z oddílu. Jediný atlet, který se na toto soustředění neomluvil, byl Bareš (TJ Chyšky). Výkonný výbor tuto neomluvenou účast vyfakturuje rovněž 50% nákladů na oddíl (TJ Chyšky). Dohodnutí vedoucí (trenéři) - Bahenská, Blažek, Novák, Purman, Vaňková a Váňová.
 5. Přebor JČ v přespolním běhu - zhodnocení - proběhlo v pohodě, zpráva odevzdána.
 6. Soutěže KPD na rok 2009, provedené závěrečné úpravy soutěží, M. Rybák zajistí aktualizaci na webu a vydání SŘ. Dnes bylo schváleno startovné na KPD - muži/ženy 2 500,- Kč, ostatní kategorie 2 000,- Kč. Dle podkladů M. Rybáka hospodářka neprodleně rozešle na oddíly faktury se splatností do 5. 5. 2009. V případě nedodržení termínu splatnosti je stanoveno penále ve výši 500,- Kč za každé přihlašované družstvo. Pro vyúčtování budou sepsány smlouvy - dohody s pořadatelem.
 7. Doplnění k Soutěžnímu řádu. Povinností technických delegátů je kromě řádné zprávy i zajistit vyzvednutí a přivezení medailí a diplomů na KP, uloženy jsou u hospodářky - pí. Tycové. Obdobnou povinností pro řídící pracovníky KPD je vyzvednutí a přivezení medailí, pohárů a diplomů pro finálová kola KPD.
 8. Různé. Inventarizace bude dokončena do 06/09. Tabulky hala 2009 zpracoval p. Tipka, a doručí je, na každý oddíl připadnou jedny.

Příští schůze - v pondělí dne 18. 5. 2009 v 16.30 hod. - upřesnění - možnost v Táboře 16. 5. 2009.

Zaznamenala: Tycová Dagmar