Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomní: Pavel Novák, Monika Horáčková, Petr Bahenský, Václav Tipka, Urs Gysel, Ludvík Vacek, Tomáš Najbrt

Omluveni: Miroslav Zikmund

Hosté: Monika Drhovská, Katařina Bahenská, Lucie Šetelíková, Michal Rybák

1. Oponentury

23. 11. 2020 v 16.00 hod proběhnou v zasedací místnosti KO ČUS Skuherského 14 v Českých Budějovicích oponentury.

2. SpS

VVJčKAS projednal činnosti SpS ve smyslu výzvy ČAS.

3. Krajské centrum mládeže JČ kraje

JčKAS zřídil Krajské centrum mládeže Jihočeského kraje - atletika, na jehož činnost byla uzavřena smlouva s Jihočeským krajem na 450 000 Kč (plus spoluúčast JčKAS), 70 % nákladů bylo převedeno na účet JčKAS, realizace je do 30. 6. 2021. Z části těchto prostředků bude hrazeno soustředění výběru ml. žactva (28.–29. 11. 2020, Č. B.) před Mezikrajovým utkáním ml. žactva, které se uskuteční 12. 12. 2020. O dalších podrobnostech k nově vzniklému KCM Vás budeme informovat po další schůzi výboru JčKAS.

4. SCM

T. Najbrt informoval o plánování testovacího srazu SCM, termín bude upřesněn.

5. Dotace

JčKAS obdržel finanční dotaci z ČAS ve výši 167 270 Kč (plus spoluúčast 20 % JčKAS) za účelem nákupu 3 ks větroměrů a 8 ks ukazatelů výkonů.

6. Veřejný rejstřík

VVJčKAS vyzývá oddíly k revizi údajů ve veřejném rejstříku, je to nezbytná podmínka pro obržení dotací v roce 2021.

  

Termín další schůze VV JčKAS: 12. 10. 2020 v 16:30 hod, místo bude upřesněno.

Zpracoval: Petr Bahenský