Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Pavel Novák, Urs Gysel, Petr Bahenský, Monika Horáčková, Václav Tipka, Ludvík Vacek

Omluveni: Tomáš Najbrt

Hosté: Monika Drhovská, Milan Prášil

 

1. Oponentury ČPTM

Proběhlo hodnocení SpS, SCM, SG. Zápis z oponentur napsala M. Drhovská.

2. Pořadatelství v halové sezóně 2021

VV JčKAS vyzývá oddíly, aby se přihlásili k pořadatelství KP v hale v Praze na Strahově. Chybí pořadatel KP staršího a mladšího žactva dne 16. 1. 2020. K KP M, Ž, J, D se přihlásil 4DVCB, k KP ve vícebojích ml. žactva a přípravek TABOR. Opětovně vyzýváme AO/AK k pořádání KP staršího a mladšího žactva dne 16. 1. 2020. Zájemci se hlásí V. Tipkovi do 15. 12. 2020.

3. Pořadatelství – dráhová sezóna 2021

Návrh zpracuje V. Tipka, možné rozdělení závodů dle kategorií (z důvodu nižších počtů osob na stadionu viz opatření covid).

4. Atlet roku

Vyhodnocení ankety Atlet roku 2020 Jč kraje proběhne v pátek 22. 1. 2020 v Hotelu Malý Pivovar od 16:00 hodin.

5. Grant KÚ (Talentovaná mládež – Krajské centrum mládeže)

Soustředění k MKÚ pro ml. žactvo (28.-29. 11. 2020 zrušeno), další termín bude upřesněn, výběr atletů/atletek bude včas oznámen.

Objednávka tyčí vyřízena.

Odměna pro trenéry – VV JčKAS připraví návrh trenérů, mezi které bude rozdělena částka 90 000 Kč.

Odměna pro atlety umístěné do 8. místa na MČR – zajistí M. Drhovská (deky, ručníky – M. Drhovská přinesla vzorky, potřeba zpracovat graf. návrh).

6. LODM

LODM se uskuteční v termínu od 27. 6. 2021 v Olomouci, info z jednání v pondělí 30. 11. 2020 předal U. Gysel, M. Drhovská.

7. Školení trenérů a rozhodčích

Školení trenérů atletických přípravek (TAP) proběhne na jaře 2021. Termín školení bude včas oznámen předsedům AO/AK a na web JčKAS. Jiná školení pořádaná JčKAS se pro rok 2021 zatím neplánují.

JčKAS uspořádá v průběhu ledna až června 3 odborné semináře se zaměřením na vybrané disciplíny. V listopadu měl proběhnout odborný seminář skoku vysokého, který byl zrušen a jehož náhradní termín bude včas oznámen.

Školení/seminář rozhodčích uspořádá JčKAS v závislosti na vydání nových pravidel. Předpokládá se, že školení/seminář proběhne na jaře 2021.

8. Valná hromada – volební

V roce 2021 proběhne volební valná hromada JčKAS. Předběžně je stanoven termín na 5. 3. 2021. Stanovení přesného termínu a rozhodnutí o svolání VH se uskuteční v rámci další schůze VV KAS, která se připravuje na 7. 1. 2021.

9. Medaile pro krajské závody

VV KAS rozhodl o nákupu nových medailí pro krajské závody v roce 2021. Byla vybrána jednotná vizualizace vč. zakomponování loga JčKAS. Zajistí M. Drhovská ve spolupráci s D. Tycovou.

10. Větroměry a ukazatele výkonů (příspěvek od ČAS ve výši 167 000 Kč)

V roce 2020 obdržel JčKAS příspěvek od ČAS ve výši 167 000 Kč na pořízení větroměrů a ukazatelů výkonů.

Byly objednány 3 ks větroměrů (kompatibilní s časomírou v kraji + ruční ovládání).

Bude objednáno 8 ks otočných ukazatelů výkonů (vzor ukazatele je aktuálně ve výrobě, objednávka proběhne do konce roku 2020).

11. Prezentační stojany

VV KAS rozhodl o nákupu 2 ks roll up bannerů s vizuálem JčKAS. Zajistí M. Drhovská.

12. Ostatní

Zapůjčení vybavení od Českého atletického svazu:

  • Rok 2019: SK Čtyři Dvory, z. s. (ochranná klec – hod kladivem/diskem)
  • Rok 2020: TJ Nová Včelnice, z. s.; T. J. Sokol České Budějovice (ochranná klec – hod kladivem/diskem)
  • Rok 2021 návrh vč. priority:
    • 1. TJ VS Tábor, z. s. (doskočiště – skok o tyči)
    • 2. SK Čtyři Dvory, z. s. (doskočiště – skok o tyči)
    • 3. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, z. s. (ochranná klec – hod kladivem/diskem)

Zpravodaj z KP – stejnopis pro řídící pracovníky/technické delegáty. Zajistí M. Drhovská ve spolupráci s V. Tipkou.


Termín další schůze VV JčKAS: 7. 1. 2021

Zpracoval: Petr Bahenský, M. Drhovská